Your cart is empty.
×
Your cart is empty.
2 % z dane
11. januára 2019 Ján Geci, Mgr.

2 % z dane

Posted in Nezaradené

Vážení rodičia, príbuzní a známi,

chceli by sme Vás požiadať o poukázanie 2% z dane.
Príjmy z 2% použijeme na nákup materiálu (na hry, program …) pre náš tábor Fortlandia.
.
.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či 2 % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie), alebo právnická osoba:

 1. Zamestnanec: do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 5. Údaje o prijímateľovi Alfa – klube Poprad napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Zároveň zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016! Ide o oznámenie prijímateľovi, že ste nám Vy zaslali svoje 2% / 3%,
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie (+ kópiu pre nás) spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 8. Nezabudnite si kópiu Vyhlásenia o poukázaní dane dať potvrdiť na Daň. úrade a následne nám túto kópiu zašlite s menom dieťaťa!
 9. Fyzické osoby: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú v závere tohto článku.
Názov združenia: ALFA – klub, klub deti a mládeže v Poprade
Adresa: Levočská 211/2, 058 01 Poprad
IČO: 31986013
DIČ: 2021353840
Číslo účtu: SK2809000000005126066737
BIC: GIBASKBX

Poštová adresa: Mgr. Ján Geci, Ul.Levočská 211/2, 058 01 Poprad

Potvrdenie o zaplatení dane

stiahnúť dokument